Växelriktare – Allt du behöver veta om inverters

växelriktare

Här skall vi försöka förklara det mesta kring inverters, batterier och hur du skall tänka. David står för det tekniska och Johannes försöker göra det begripligt.

Växelriktare, inverter, omvandlare, converter och ibland även omformare är alla ord för samma sak: en enhet som omvandlar ett batteris likström till växelström.
Eller enkelt förklarat; en grej som gör om batteriets el till ett vägguttag.

Är du osäker på vad du behöver eller hur du ska tänka? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.
Vill du ha mer information om solceller, solcellspaneler och solcellsregulatorer hittar du det under vår Solcellskunskap

Vilken storlek (Watt) skall jag ha på min växelriktare?

Det absolut enklaste sättet att besvara denna fråga är att ta en titt på de produkterna som du vill driva med invertern. Precis som “tvättlappen” i kläder sitter det oftast en märkning på elektroniska produkter som visar vilken effekt de drar. Om du skall driva flera produkter (ex en vattenkokare och en kyl) adderar du effekterna för att få fram den kontinuerliga effekten.

Vi rekommenderar att du väljer en effekt på växelriktaren som ligger över det du behöver. Väljer du en effekt som är mindre än lasten (produkterna du skall driva) kommer det inte att fungera och väljer du en som är “ungefär” samma kan det också uppstå driftstörningar om någon av lasterna skulle dra lite mer än vad märkningen anger. Lite säkerhetsmarginal är något vi starkt rekommenderar. Nu när du vet vilken storlek du behöver så kan du använda följande länkar för att hitta våra Inverter 12V-230V eller Inverter 24V-230V.

Kontinuerlig effekt och toppeffekt

Många frågor handlar om hur många watt som invertern kan lastas med; Är det toppeffekten eller den kontinuerliga effekten man går på när man väljer storlek på sin växelriktare? Vanligtvis går det att läsa på lastens märkdata vad den drar för effekt, både den kontinuerliga effekten samt toppeffekten.

Toppeffekten är till för att tillåta induktiva laster, så som ugnar, element, motorer etc, att dra lite extra ström i startögonblicket. Anledningen till denna extra ström är p.g.a den magnetiska remanens som är kopplad till ferromagnetiska material såsom järn, vilken återfinns i induktiva laster. För att då klara av att starta en induktiv last tillåts strömmen under någon sekund i början av startförloppet att vara dubbelt den kontinuerliga effekt. Denna högre effekt kallas toppeffekt.

Vi på inverterbutiken.se skriver alltid den kontinuerliga effekten som namn på våra produkter. Vi kan dock se, och hört från kunder, att en del återförsäljare av växelriktare anger toppeffekten i t.ex. produktens namn eller reklam. Var noga med att fastställa att t.ex. en 500W växelriktare ger 500W kontinuerligt så att det inte visar sig vara en 250W som man försöker “sminka” genom att ange dess toppeffekt som produktnamn.

Modifierad eller ren sinusvåg?

Ren sinusvåg är alltid bättre än modifierad sinusvåg (även kallad fyrkantsvåg). En omvandlare med ren sinusvåg klarar av att driva i princip alla laster, vilket en omvandlare med modifierad sinusvåg inte klarar av. Exempelvis låter ljudanläggningar dåligt om de drivs med modifierad våg. Det kan också vara så att produkterna (lasten) som skall drivas med hjälp av växelriktaren kan gå sönder om den matas med modifierad sinus.

Detta gäller framförallt nyare och känsligare teknik så som t.ex datorer och TV. Med ren sinusvåg ökar dessutom verkningsgraden jämfört en inverter med modifierad sinusvåg, dvs du får ut mer av dina batterier med ren sinus. Renheten i sinusvågen mäts i distorsion, eller THD (Total Harmonic Distorsion). Detta är en kvot mellan grundfrekvensen, 50Hz och summan av de övriga övertoner i sinusvågen.

När det gäller Elverk så kallas det ibland ren sinus och ibland skriver man inverterelverk. Står det inget om ren sinus eller inverterelverk så är det med med väldigt stor sannolikhet ingen ren el. Vår partner erbjuder Elverk med ren sinus!

modifierad sinusvåg - ren sinusvåg

 Hur fungerar det när jag vill använda både landström/elnät och växelriktare?

En elektriker skulle antagligen kunna hålla låda om detta problem en hel dag. Vi skall försöka beskriva utmaningarna och lösningarna på ett något enklare sätt.

Tänk dig din bil eller båts elsystem som en slinga. Den startar med att strömmen kommer från antingen en växelriktare eller landström, och slutar med att ditt kaffe kokar.

Om du skulle ha både en växelriktare och landström inkopplad på denna slinga så kommer det fungera så länge du bara använder växelriktaren som strömkälla. I samma stund som du kopplar in landströmmen så kommer den dock att trycka el baklänges in i växelriktaren varpå växelriktaren kommer att förstöras.

Det finns enkelt förklarat fyra sätt att lösa detta på och vad du väljer beror helt på önskad nivå av bekvämlighet och plånbok.

– Du kan ha två olika slingor i ditt fordon/fartyg/stuga. En slinga som har ström när landströmmen är inkopplad och en annan som har ström när invertern är igång. En lösning kan t.ex. vara att något av dina eluttag är kopplat till växelriktaren och därför bara fungerar när den är igång och de andra är kopplade till landströmmen och därför bara fungerar när den är inkopplad.

– En väldigt smidig lösning på problemet är vår Inverter med Laddfunktion eller någon av Mastervolts CombiMaster- eller Victrons Multiplus-modeller. Det är intelligena växelriktare som du kopplar in både batterierna och landströmmen i och sedan håller den koll på varifrån du tar strömmen. Du kan ställa in de på att prioritera landström eller batterier.

När den får ström från land laddar de dina batterier samtidigt som de skickar ut ström på din slinga och när du bryter landströmmen går den automatiskt över till att ta strömmen från dina batterier utan att det hinner märkas. På detta sätt fungerar alla dina eluttag oavsett vart strömmen kommer ifrån. ULTRA-modellen kan dessutom ta emot ström från solceller och generator utöver batterier samtidigt – allt kopplas till ett ställe som sköter det hela automatiskt.

– Det tredje sättet är återigen att titta bland våra intelligenta växelriktare men denna gång kika på Dometics MSI-modeller. De finns för 12V/24V i storlekarna 1800W, 2300W eller 3500W. Skillnaden på de och på ovanstående modeller är att de inte laddar dina batterier – men du kan fortfarande koppla in både batterier och elnätet i dem. De prioriterar alltid elnätet först, men skulle det försvinna – oavsett om det är för att du lägger loss eller för strömavbrott – så går de automatiskt över på batteridrift. På detta sätt får du ström till allt som ska ha det – oberoende av strömkälla.

– Det finns dock ett annat sätt. Det fjärde sättet. Det är att köpa Victrons Filax 2 Transfer Switch. Det är en liten dosa med tre ingångar där den ena är prioriterad. I den ingången kopplar du t.ex. landströmmen och så skickar Filax 2 strömmen vidare. Om landströmmen försvinner känner Filax 2 av det och tar strömmen från en annan ingång – där du tex. kopplat in växelriktaren. När den prioriterade ingången kommer tillbaka så går den över och använder den igen. Helt automatiskt.

På så sätt kan du ha en “elslinga” som får sin ström från olika källor.

Hur länge räcker mina batterier?

Ett vanligt missförstånd som vi möts av är att växelriktarens storlek påverkar hur lång tid det tar innan batteriet är urladdat. Det är inte storleken på växelriktaren utan storleken på lasten (det du vill driva) som påverkar hur länge du kan köra det. Det växelriktarens storlek påverkar är vilken last du kan driva, men det är lasten som drar själva strömmen.

Du kan alltså driva en mobilladdare i stort sett lika länge på en 300W växelriktare som en 6000W växelriktare – självklart bortsett från att själva växelriktaren drar olika mycket i egen-förbrukning – men 6000W ger dig möjlighet att även köra tyngre laster.

För att reda ut hur länge dina batterier räcker vid en viss last tar man lastens effekt (P) genom batterispänning (V) och då får man fram hur mycket ström som dras från batterierna.
Multiplicerar man denna ström med hur många timmar som man tänkt köra lasten, fås det antal amperetimmar (Ah) som dras från batteriet.

Exempel:

Du har ett batteri på 12V och 100Ah, och en last på 1500W (t.ex. en microvågsugn) kopplas på växelriktaren.
P=1500
V=12V

I=P/V = 1500/12=125A

Strömmen som dras från batterierna är alltså 125A. Säg att du kör lasten i 0,5 timmar (30 minuter), då kommer 125*0,5h= 62,5Ah dras från batteriet.
Efter du stängt av lasten kommer alltså 100-62,5=37,5Ah finnas kvar i batteriet.

Viktigt är att aldrig ladda ur batteriet helt och hållet då vissa batterier kan förstöras om de laddas ur för mycket. För att vara säker bör man ha 20-30% av batteriets kapacitet kvar.
Det står ofta specificerat på batterierna hur mycket de tål att laddas ur.

Hur skall jag dimensionera en hel anläggning?

Ok, så du vet att du behöver en växelriktare, batterier och kanske solceller – men vilken, vad och hur mycket? Lugn.
Det vanligaste felet är att de flesta börjar med att försöka välja rätt storlek på solceller och/eller batteribanken – men man måste börja i rätt ände. Dags för ett nytt exempel;
Låt oss låtsas att du ska köpa ny bil och undrar hur långt du kommer på en tank/laddning. Fråga 1 blir då vad bilen drar per mil, eller hur? Inte hur stor tanken är eller hur fort du kan tanka den.. Alltså måste du börja med att ta reda på ditt effektbehov. Vad skall du driva? Efter det kommer frågan “Hur länge?”. Här ovanför förklarar vi hur du omvandlar ditt effektbehov till batteribank, och sedan är det ju bara att gångra det med antalet timmar som du vill kunna driva dina saker. Glöm inte att ett batteri ogärna skall gå under 50%, så om du kommer fram till att du behöver 100Ah – dubbla det. När vi vet behovet i Watt och vad det betyder för batteribanken kan vi räkna på solcellerna/annan laddning. Låt oss för enkelhetens skull utgå från att du ska driva en liten last på 100W i 10 timmar. 100/12V=8A vilket innebär 8A i timmen – eller 80A under 10 timmar. Du behöver då alltså minst 80Ah i batteribanken men helst det dubbla. Hur skall du då dimensionera dina solceller?
Jo, För att gå plus/minus noll behöver solcellerna ge 8A i timmen. Det går antingen att räkna på Watt eller Ampere, det spelar mindre roll. Din effekt ut är 100W och då bör du alltså ha samma effekt in – alltså 1st 100W-panel. Men! Solceller ger endast sitt nominella värde när du står perfekt vinklad vid ekvatorn – så här behöver vi lägga på 30-50%. Jag skulle säga att en panel på 150W täcker din förbrukning på 100W – men endast om solen lyser och endast på dagtid. Om din förbrukare är igång dygnet runt behöver du därför dubbla solcellerna för att gå plus minus noll över ett dygn eftersom de inte ger något på natten.

Sammanfattning:
1. Räkna ut vad du kommer förbruka
2. Hur länge vill du kunna förbruka det?
3. Räkna ut batteribanken för detta
4. Räkna ut solcellerna baserat på om du vill gå plus, plus/minus noll eller sakta minus

 

Vad skall jag ha för säkring på min växelriktare?

Det händer att våra kunder ställer frågor om hur de skall säkra av sin växelriktare. Det är inte nödvändigt med en säkring, men det skadar inte. En säkring är i första hand till för att skydda batterierna mot kortslutning vid t.ex. att kablarna skavs så att strömmen tar en annan väg.

För att ta reda på vilken storlek på säkring du skall ha tar du inverterns toppeffekt och lägger dig strax över den. Lägger du dig under toppeffekten så kommer säkringen slå av för tidigt.

Ta da! Ett räkneexempel till:
Du har köpt en Elektron 1000W 12V av oss. Den har en toppeffekt på 2000W.
2000W/12V= 166,6A. Det innebär att en rimlig storlek på säkring kan vara 200A.

Vi säljer passande säkringar ihop med våra produkter, men du kan även köpa säkring med säkringshållare hos oss.
OBS! Glöm inte att även välja rätt kabelarea vid installationen – läs mer nedan.

Kan man koppla ihop flera växelriktare för att få mer effekt eller tre-fas?

Ja och nej. De flesta kan du inte koppla ihop för att få ut mer effekt. Det finns dock ett undantag; Mastervolts AC Master 2500W 12V och AC Master 2500W 24V
samt de flesta enheter från Mastervolt och Victron i kategorin Intelligenta Växelriktare här på hemsidan.

Dessa spänningsomvandlare går att koppla ihop med flera enheter för att få ut mer effekt eller t.o.m. tre-fas!

Jag behöver andra kablar, vad skall jag tänka på?

Med de flesta av våra omformare medföljer kablar som passar till den omformaren. Om du behöver längre kablar så är grundregeln denna:
Längre kablar måste vara grövre!

Använder du för smala kablar så kommer du få spänningsfall, liknas vid att du försöker andas genom ett sugrör, och det kan även börja glöda och/eller brinna. Det finns sätt att räkna ut vilken kabelarea (kabeltjocklek) du behöver och David hos oss hjälper dig gärna fram till att han byggt klart lathunden till vår hemsida. Påminn honom gärna om lathunden!

Vad gäller för batterier?

Vill du läsa mer om batterier bör du absolut besöka vår Batterikunskap
När det kommer till typ av batterier går det att förenkla det till två typer; startbatterier och förbrukningsbatterier.

Startbatterier är sådana som sitter i t.ex. alla bilar och de är gjorda för att leverera mycket ström på kort tid. Förbrukningsbatterier är å sin sida tillverkade för att ge ström löpande och klara många laddcykler. Du hittar batterier som är perfekta för växelriktare här.

Vi avråder starkt från att använda ditt startbatteri som strömkälla till en converter av två anledningar; dels är batteriet inte gjort för det och dels är det mer än förargligt att inte kunna åka iväg därför att batteriet är urladdat om du glömt att stänga av något. Dock finns det lösningar för dig som t.ex. vill ladda batteriet med hjälp av motorns generator; ett skiljerelä.

Ett separat batteri är alltid ett bättre val, och helst då ett förbrukningsbatteri. Undrar du över vilken storlek på batteri du behöver så finner du det en bit upp i texten. De batterier som vi säljer är ett perfekt val som förbrukningsbatteri. Vill du läsa mer om batterier bör du absolut besöka vår Batterikunskap

Felsöka och vanliga problem och fel

Det är tyvärr så att omvandlare ibland går sönder. De vanligaste orsakerna till att den går sönder när det kommer till handhavande är överbelastning – dvs att användaren kopplat in något som drar för mycket Watt jämfört med vad invertern klarar av att ge. I de allra flesta omvandlare idag så sitter det elektroniska överbelastningsskydd som slår till och stänger av enheten om det sker, men överbelastar man den för mycket och/eller för fort så kommer den gå sönder. Växelriktare är ofta väldigt enkla – lyser lamporna fungerar de. Lyser inga lampor är den trasig.

Om din växelriktare inte ger ström är den första åtgärden att stänga av den och koppla bort inkommande kablage. Låt den sedan vila i minst en timme. Det brukar återställa den. Om det inte hjälper och/eller att den verkar helt död är den trasig. Mer om det nedan.
Om lamporna på den lyser rött och/eller den varnar (brukar gälla alla fabrikat) samt du inte får ut någon ström ur den brukar det vara ett av två fel;

  • Underspänning. Invertern upplever att den får för lite ström från batterierna. Det brukar åtgärdas genom att kontrollera eller ladda batteriet. Är det en ny installation kan det också vara en bra idé att kontrollera kablaget – är det rätt kabelarea? För små kablar kan bli lite som att andas genom ett sugrör för omvandlaren.
  • Överspänning. Du har kopplat in något som drar för mycket ström (watt). Stäng av enheten, koppla bort lasten och sätt på den igen. Se ovan angående elektroniska överbelastningskydd.

Laga trasiga omvandlare

Det är väldigt svårt. Förr fanns det diverse elektronikreparatörer (TV/Radio) som kunde laga växelriktare men de brukar inte åta sig sådana arbeten längre. Vi startade en tjänst 2019 för att reparera men har upplevt mycket problem med det eftersom få tillverkare vill lämna ut de kretsscheman som krävs för att reparatören skall kunna felsöka och reparera.

Vi har fortfarande igång tjänsten eftersom vi ibland kan lyckas, men oftast är det tyvärr enklare, och ibland billigare, att köpa nytt.

Har du frågor som inte besvaras av ovan? Är det något du inte förstår? Mejla eller ring oss, vi hjälper dig gärna!