Batterikunskap

Du kanske redan har läst vår Inverterkunskap eller Solcellskunskap där vi grundligt förklarar allt du behöver veta om växelriktare och solcellspaneler – om inte kan det vara en bra start.

Här kommer vi istället förklara på ett begripligt sätt om vad du behöver tänka på när det gäller batterier. Vi kommer fokusera på batterier som kan tänkas användas till växelriktare och som är vanliga i t.ex. husvagnar, båtar och stugor.
Om du tror att det bara är något som du behöver ladda lite då och då kommer du nog snart inse att det finns mycket mer att veta än så…

Vi tar det från början..

Batteriets Volt berättar vilken Volt batteriet ger och laddas med medan Amperetimmarna, Ah, berättar hur mycket energi batteriet innehåller. Ett batteri på 100Ah kan ge 1A i 100 timmar – därav namnet. Ett batteri består av celler. En cell består av två blyplattor, syra och vatten (elektrolyt). En cell kan avge max 2,14V vilket innebär att i ex. ett 12V-batteri finns det sex celler. En av blyplattorna är en slät platta som är negativ och den andra plattan är positiv. Den positiva plattan kan vara designad på olika sätt; Planté är det finaste (livslängd på 20-30år), rörformad ger minst 15år, en slät platta håller i 3-16år eller blypasta som är det sämsta. I cellen reagerar syran med blyet vilket enkelt uttryckt skapar energin. Ett batteris kvalité bestäms av kvalitén på blyet och Eurobat klassar alla batterier i fyra olika “livslängds”-kategorier som alltid går att utläsa i manualen eller produktdatabladet.

Olika typer av batterier

De tre vanligaste typerna av batterier är blöta-, gelé- och AGM-batteri. Dessa kan även delas in i två klasser beroende på användningsområde; start- och/eller förbrukningsbatteri. Ett startbatteri är gjort för att ge mycket energi under korta perioder medan ett förbrukningsbatteri är bäst lämpat för att ge jämnare ström under längre perioder.

I tabellen nedan har vi även lagt in Lithium-Ion batterier som en jämförelse.

Blöta eller våta batterier

Kanske den typen av batterier som flest tänker på. Syran och elektrolyten är i vätskeform och rör sig fritt mellan blyplattorna. Speciellt för ett blött batteri är att elektrolyten, eller batterivattnet, behöver fyllas på med jämna mellanrum. Ett blött batteri går att använda till både start och förbrukning. Det är ofta av lite sämre kvalité och om de inte används eller får underhåll på rätt sätt kan batteriet ge ifrån sig en lättantändlig gas. Ett blött batteri skall aldrig laddas ur mer än 50% eftersom de då tar skada.

AGM

Det som är speciellt för AGM är att all vätska, både syran och elektrolyten, är bunden i en väv som ligger mellan blyplattorna. Eftersom den inte innehåller någon vätska är ett AGM-batteri underhållsfritt, dvs att ingen vätska behöver fyllas på. Cellerna är även inkapslade vilket gör att batteriet är väldigt säkert då det inte avger någon gas och endast kan svälla istället för att explodera. Ett AGM-batteri är perfekt för både start och förbrukning men det ska inte laddas ur mer än 50%.

Ett välskött AGM håller i ungefär 400-600 laddcykler innan dess livslängd är förbrukad och du märker en försämring i batteriet. Ett AGM-batteri får aldrig lämnas oladdat, då tar det skada.

Gelé

Ett Gelé-batteri är väldigt likt ett AGM-batteri. De har samma egenskaper medan det som skiljer dem åt är att vätskan inte är bunden i en väv utan är i gele-form samt att du kan nyttja ett gelé-batteri lite mer då du kan nyttja 60% av batteriet innan du behöver ladda. Det är också lämpligare att använda som förbruknings- eller bodelsbatterier.

Blött AGM Gelé Lithium-Ion
Start/Förbrukning Start/Förbrukning Start/Förbrukning Förbrukning Förbrukning
Underhållsfritt Nej Ja Ja Ja
Får ej understiga % av kapacitet 50% 50% 40% 20%
Ungefärlig livslängd i antal laddningscykler 200-400 400-600 400-600 2000-2500

 

Blykol eller Lead Carbon – ett nytt alternativ

Den senaste tiden har ett antal olika Blykol-batterier, eller Lead Carbon, dykt upp från kända tillverkare. Först ut var Leoch Xtreme Carbon och nu har vi även adderat Victron Blykol 106Ah och Victron Blykol 160Ah. Det som är nytt med dessa batterier är att de närmast kan beskrivas som ett AGM-batteri med Lithium-karaktär eller en hybrid mellan bly och lithium. Det revolutionerande är att dessa ofta klarar ett par tusen urladdningar till 0% utan att ta någon större skada vilket gör dem mycket lika lithium om än dock inte riktigt lika bra, men fortfarande mycket intressanta. Visst, de väger mer än lithium-batterier men är å andra sidan billigare. Eftersom de dessutom klarar att användas i minusgrader bättre än lithium finns även här en fördel för många.

Sulfatering – batteriets kryptonit

När ett batteri blivit dåligt och du t.ex. behöver ladda det allt oftare har det med stor sannolikhet blivit utsatt för sulfatering.

Sulfatering innebär i korthet att sulfateringskristaller bildats på blyet vilket hindrar syran från att reagera med den delen av blyet. Sulfateringen blir som en beläggning ungefär som korrision i en elkontakt. Ju mer av batteriets blyplattor som blivit utsatt för sulfatering ju sämre blir det. Ett batteri som sulfaterat bildar dessutom mer gas och efter ett par år kan t.ex. ett AGM-batteri svälla till följd av det. Ett blött batteri som “kokat torrt” till följd av ex. dåligt underhåll är också en vanlig orsak till sulfatering.
Ett batteri som sulfaterat i mindre grad blir inte värdelöst men ju mer sulfatering batteriet utsatts för ju sämre blir det. I vår butik hittar du en Refresher som kan rena batteriet från sulfatering vilket kan vara ett enkelt sätt att utöka batteriets livslängd. För att minimera risken för att ladda ur ditt batteri för mycket är en batterimonitor eller ett batteriskydd en stark rekommendation. Om du har en enkel avläsning av batteriets status så blir användandet enklare och riskerna färre.

Om du har ett helt dött batteri som inte tar laddning från en laddare finns det bara en sak att göra – byta din laddare till en Victron Blue Smart IP65. Denna laddare är en av få batteriladdare som klarar av att väcka helt urladdade batterier som inte tar laddning. Vi säljer samtliga storlekar som du hittar under Batteriladdare, men här – Victron Blue Smart IP65 10A – kommer du direkt till den mest populära modellen som är Nordens mest sålda batteriladdare.

Hur hindrar jag ett batteri från att laddas ur för mycket?

För att undvika för djup urladdning på ett batteri kan ett batteriskydd vara till stor hjälp. Den kopplar bort batterierna innan de laddas ur för mycket vilket gör att dina batterier inte tar skada. Vi säljer Victrons Battry Protect som finns i två varianter – Victron Smart Battery Protect där du själv kan ställa vid vilken Volt batteriet ska kopplas bort och Victron Battery Protect där du använder förinställda lägen. En annan bra idé är att ha en batterimonitor som visar batteriets status. Då slipper du gissa och nattsömnen blir inte störd. Du hittar olika monitorer HÄR. Läs mer nedan om vad som skadar dina batterier!

Byta från blybatteri till Lithium – vad krävs?

Idag är det ganska vanligt att gå över till den nya generationens batteriteknik – Lithium. I takt med att dessa batterier kommit ner i pris är det fler och fler som går över från bly (blött, AGM eller Géle) till Lithiumbatterier. Dock finns det några saker som kan vara värda att veta och som kan spara mycket pengar och bekymmer:

Ska du ladda dina nya batterier med endast en batteriladdare är det inga problem att byta ut dina blybatterier rakt av. Det enda som är viktigt att tänka på i detta fall är att din batteriladdare skall vara avsedd för Lithiumbatterier och att det är säkrat på korrekt sätt.

Om du kopplat ihop dina batterier med fordonets/båtens generator blir det dock lite mer att tänka på. Då bör du vidta några åtgärder innan du byter dina blybatterier till Lithiumbatterier. Om du kopplat ihop startbatteriet med dina förbrukningsbatterier och har ett laddningsrelä emellan dem behöver detta laddningsrelä har en inbyggd strömbegränsning. Ett laddningsrelä utan strömbegränsning lägger nämligen ihop de båda “batteribankarna” (start- + förbrukningsbatterier) och om startbatteriet är bly och förbrukning är Lithium kommer en obalans att uppstå eftersom dina Lithiumbatterier är av en annan kemi och kan ta laddning snabbare. Obalansen kommer uppstå då ström tas från sitt startbatteri och ges till dina lithiumbatterier. Med en inbyggd strömbegränsning kommer en sådan rusning inte att ske. Har du ett vanligt laddningsrelä kommer detta inte klara att hålla emot utan troligen bränna sönder och om du saknar laddningsrelä helt är det nödvändigt att skaffa ett.

En annan risk som kan uppstå när du har fordonets generator kopplat till ett Lithiumbatteri utan ett laddningsrelä är att du kan bränna din generator. I ett Lithiumbatteri finns det nästan alltid ett BMS eller skyddskretssom bryter när det blir obalans eller när batteriet blir för djupt urladdat. När skyddet slår till får din generator inte längre något motstånd vilket gör att den går extremt varmt och sedermera kan bränna.

Ett annat alternativ är att sätta en DC/DC-omvandlare mellan start- och förbrukningsbatteri som är avsedd för Lithiumbatterier. Detta är ett väldigt säkert sätt att hantera det på då DC/DC-omvandlaren i princip skapar en egen laddkurva som är anpassad för Lithium.

Vad påverkar livslängden på ett batteri?

Det finns givetvis massor av saker som påverkar livslängden, dvs mängden av sulfatering, och här kommer därför en lista på några av de största faktorerna;

– Temperatur – De flesta batterier är gjorda för att verka i ca +20C. Ett batteri som befinner sig i +30C, t.ex. i ett maskinrum, är nere i 50% livslängd och vid +40C är det bara 30% av livslängden kvar.
– Urladdningsdjup – Ett batteri skall aldrig laddas ur helt. Ett blött batteri skall t.ex. aldrig laddas ur mer än 50% av sin kapacitet. Se ovan.
– Antalet urladdningscykler – Ett batteri har en förutbestämd livslängd som mäts i laddningscykler.
– Installationskvalité – används rätt kablage? Står batteriet för nära andra? Laddas det med rätt typ av laddare?
– Laddningskontroll – Visste du att temperaturen även påverkar laddningen av ditt batteri? Kyla kräver ex. högre spänning av laddaren. Har din laddare en temperatursensor? En bra laddare skall ligga på 20% av batteribankens storlek och känna av temperaturer.
– Batteri- och blykvalité – Är det återvunnet eller rent bly i plattorna? Det spelar större roll än vad du tror. Dyrare batteri är bättre.

Några tumregler vid val av batteriladdare;

– En bra laddare kostar mer men är i längden billigare
– 100Ah batteri – En laddare på 10-25A
– 200Ah-batteri – En laddare på 25-50A
– 400Ah-batteri – En laddare på 50-100A

Du hittar våra batteriladdare HÄR och Solcellsregulatorer som du behöver för Solceller HÄR

Koppla ihop flera batterier

Det finns två modeller för att koppla ihop batterier – parallellkoppling och seriekoppling.

Parallellkoppling – 12V + 12V = 12V

Om du vill koppla ihop flera batterier av samma Volt och behålla den så är parallellkoppling det du skall göra.
Om du kopplar dina batterier på detta sätt så blir det samma sak som om du skulle haft ett enda större batteri.
Paralellkoppla batteri

Seriekoppling – 12V + 12V = 24V

Ibland kan det finnas behov av att få ut 24V och ibland kan det vara smart om avståndet till det man skall driva är långt eller om det är mycket ström som kommer gå åt eftersom kablaget då inte behöver vara så grovt.
Seriekoppla batteri

Tips! Se till så att de batterierna du kopplar ihop är av samma kvalité och ålder. Du vill inte ha ett dåligt och ett bra i din batteribank.

Att korsladda en batteribank är att föredra. Detta innebär att du sätter batteriladdarens minus på ena batteriet och plus på andra batteriet – då går laddningen igenom båda batterierna.

Ladda batterier från motorns generator

Att ditt startbatteri laddas när du har igång motorn är självklart och ingenting du tänker på. Men hur är det om du har service/förbrukningsbatterier ihopkopplat med startbatteriet? Och vad händer om dessa är av olika typ? Att ladda servicebatterierna ombord på ett fordon eller ett fartyg kan vara utmanande. Laddning tenderar att ta lång tid och batterierna kanske inte får fulladdning. Detta är ett vanligt problem som finns i båtar, skåpbilar, campare och lastbilar. Dessutom gör smarta alternatorer och start / stopp-system problemet ännu värre. Startbatteriet är oftast beläget nära generatorn och tar emot det mesta av laddningsströmmen medan förbrukningsbatteri(erna) är längre bort. Långa kablar orsakar spänningsfall, vilket leder till långsam laddning, vilket resulterar i felaktiga apparater och för tidigt fel på batteriet.

Moderna, bränsleeffektiva motorer är utrustade med smarta växelströmsgeneratorer enligt regler som Euro 5 och Euro 6. I stället för en konstant effekt ger smarta växelströmsgeneratorer en variabel spänning; efter en kort laddningsperiod reduceras spänningen och laddningen stannar. Vidare leder energin som produceras genom regenerativ bromsning till spänningstoppar. Servicebatterier kopplade på traditionellt sätt kommer laddas sämre under dessa förhållanden och kan skadas av dessa toppspänningar.

Då behöver du ett laddrelä. Läs även mer ovan under stycket om Lithium!